Vật tư trang lễ
Vật tư hưởng theo chế độ của hội viên
1. Rạp tôn mái che 33. Thau nhựa để tắm  
2. Ánh sáng (tiếp điện)   34. Khăn để tăm 
3. Bàn 35. Đuốt đi đường
4. Ghế ngồi  36. Dầu lửa
5. Bình đựng nước   37. Liễng thờ
6. Ly uống nước   38. Bàn thờ trí linh
7. Quan tài   39. Gương mặt bàn
8. Đồ liệm đỏ  40. Khăn bàn linh
9. Đồ liệm trắng  41. Đồ tang
10. Sổ ghi người viếng hương               42. Khăn tang
11. Nền quang minh   43. Dây mũ rơm
12. Chăn bông   44. Tang mê ca
13. Cáo phó  45. Trang trí bàn thờ Phật
14. Giấy súc   46. Trang trí bàn thờ linh
15. Giấy đỏ   47. Trang trí xung quanh quan tài
16. Giấy tiền  48. Bàn để chuông mỏ
17. Giấy vàng bạc   49. Chuông mỏ
18. Giấy bạc  50. Cờ chữ thập và cờ đuôi nheo
19. Giấy rải đường    51. Cái chiên
20. Tiền đô xanh   52. Trống chào
21. Tiền đô đỏ    53. Cái kiểng
22. Tiền đô đen    54. Cái cổ
23. Hương thắp cúng lúc đầu   55. Thanh la
24. Đèn ly trung bàn Phật   56. Đồ dân khiêng
25. Đèn ly trung bàn linh    57. Thợ liệm 
26. Đèn ly trên quan tài    58. Ông tổng
27. Hủ ngũ cốc có đậu   
28. Silicon dán miệng hòm   
29. Dây néo cột hòm    
30. Cát trắng                                                       
31. Bột liệm    
32. Rượu gạo   

 

** Dịch vụ chăm sóc khách hàng 

59. Người nấu ăn lo đồ cúng 62. Nhân viên làm rạp tôn           
60. Đặt bàn trí linh và giúp việc gia đình                63. Nhân viên trang trí
61. Nhân viên tiếp khách và trà nước   

 

** Dịch vụ xe đưa tang

64. Xe tang đưa linh cửu về nghĩa trang                66. Xe vận chuyển vật tư và đồ dùng cần thiết đến phục vụ lễ tang
65. Lái xe tang 67. Xe thu hồi và hoàn trả đồ dùng cần thiết lại cho công ty

 

** Tất cả các dịch vụ trên là chế độ hội viên được hưởng theo quy định

- Nhân viên phục vụ và tất cả các mặt hàng trên là tài sản của Phòng giao dịch.

- Phòng giao dịch chịu trách nhiệm điều hành nhân viên, cung cấp vật tư để lo chu đáo lễ tang cho hội viên.


Tags: Dich vu tang le Da Nang, Dich vu mai tang Da Nang, Dich vu Tang le tai Da Nang, Dich vu Mai tang tai Da Nang, Dịch vụ tang lễ tại Đà Nẵng, dịch vụ mai táng tại đà nẵng, tang le thien tam, tang lễ thiện tâm, tang lễ tại đà nẵng, tang le tai da nang