Năm thứ 1

 

               BẢNG TRA CHẾ ĐỘ HỘI VIÊN THAM GIA THEO TỪNG NĂM

               NĂM THỨ 1

              ĐƯỢC HƯỞNG MẪU QUAN TÀI MS : QT.001 

 

  1. Rạp tôn mái che               : 50m2

  2. Ánh sáng (tiếp điện)         : 05 cái

  3. Bàn                                 : 05 cái

  4. Ghế ngồi                          : 50 cái

  5. Bình đựng nước               : 05 bình

  6. Ly uống nước                  : 50 cái

  7. Quan tài MS QT.001      : 01 cái

  8. Đồ liệm đỏ                       : 01 bộ

  9. Đồ liệm trắng                   : 01 bộ

  10. Sổ ghi người viếng hương : 01 sổ tang

  11. Mền quang minh            : 01 bộ

  12. Chăn bông                     : 02 cái

  13. Cáo phó                        : 01 tờ

  14. Ban lễ tang                    : 1 tờ

  15. Giấy súc                        : 10 kg

  16. Giấy đỏ                         : 20 tờ

  17. Giấy tiền                        : 3 đinh

  18. Giấy vàng bạc                : 3 đinh

  19. Giấy bạc                        : 3 đinh

  20. Giấy rải đường               : 3 lốc

  21. Tiền đô xanh                  : 3 lốc

  22. Tiền đô đỏ                     : 2 lốc

  23. Tiền đô đen                   : 2 lốc

  24. Hương thắp cúng lúc đầu: 01 bó

  25. Đèn ly trung bàn Phật     : 01 cặp

  26. Đèn ly trung bàn linh      : 01 cặp

  27. Đèn ly trên quan tài : 07 cái (nam), 09 cái (nữ)

  28. Hủ ngũ cốc có đậu: 05 cái

  29. Silicon dán miệng hòm: 03 bình

  30. Dây néo cột hòm           : 01 bộ

  31. Cát trắng                         : 01 bao

  32. Bột liệm                          : 10 bao

  33. Rượu gạo                      : 05 lít

  34. Thau nhựa để tắm          : 01 cái

  35. Khăn để tăm                  : 05 cái

  36. Đuốt đi đường               : 01 cây

  37. Dầu lửa                         : 01 lít

  38. Liễng thờ                       : 01 tấm

  39. Bàn thờ trí linh               : 01 cái

  40. Gương mặt bàn              : 01 tấm

  41. Khăn bàn linh                : 01 cái

  42. Đồ tang                         : 10 bộ

  43. Khăn tang                      : 20 cái

  44. Dây mũ rơm                  : 02 cái

  45. Tang mê ca                    : 20 cái

  46. Trang trí bàn thờ Phật    : 01 bộ

  47. Trang trí bàn thờ linh      : 01 bộ

  48. Trang trí xung quanh quan tài       : 01 bộ

  49. Bàn để chuông mỏ         : 01 bộ

  50. Chuông mỏ                    : 01 bộ

  51. Cờ chữ thập và cờ đuôi nheo       : 07 lá

  52. Cái chiên                       : 01 cái

  53. Trống chào                    : 01 cái

  54. Cái kiểng                       : 01 cái

  55. Cái cổ                           : 01 cái

  56. Thanh la                        : 01 cái

  57. Đồ dân khiêng               : 14 bộ

  58. Thợ liệm                        : 03 người

  59. Ông tổng                       : 01 người

*trang thiết bị phục vụ tang lễ hoàn trả lại công ty phục vụ tang lễ.

Ghi chú: Tham gia liên tục nhiều năm được hưởng chế độ nhiều hơn.

 


Tags: Dich vu tang le Da Nang, Dich vu mai tang Da Nang, Dich vu Tang le tai Da Nang, Dich vu Mai tang tai Da Nang, Dịch vụ tang lễ tại Đà Nẵng, dịch vụ mai táng tại đà nẵng, tang le thien tam, tang lễ thiện tâm, tang lễ tại đà nẵng, tang le tai da nang